Informatie voor de scholen over de Avondvierdaagse in Wolvega

 

 

Geachte directie, teamleden en ouderraad,

 

Met trots kondigen wij aan dat  dit jaar voor de  70e keer de Avondvierdaagse in Wolvega wordt georganiseerd.

 

Het evenement zal plaatsvinden van dinsdag 4 juni tot en met vrijdag 7 juni, in het jaar 2024.

 

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel en daarom hebben we uw hulp nodig. Om ervoor te zorgen dat we voldoende verkeersregelaars hebben, vragen wij elke school personen af te vaardigen als verkeersregelaar. Mocht het aantal verkeersregelaars ontoereikend zijn, zijn wij genoodzaakt om de Avondvierdaagse af te lassen. We willen het u makkelijker maken door ook de mogelijkheid te bieden om slechts één of twee avonden als verkeersregelaar mee te helpen.

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om tijdig een bericht aan de ouders door te geven, zodat we ook dit jaar voldoende verkeersregelaars kunnen verwelkomen. Belangstellende voor verkeersregelaars kunnen zich opgeven via avond4daagsewolvega@gmail.com of via de link op onze websitehttps://www.avond4daagsewolvega.nl/verkeersregelaars/ . Zij zullen een E-learning programma volgen via de computer, waarbij zij instructies ontvangen. Dit programma vervangt de instructie die voorheen door de politie werd gegeven.

We hebben minimaal 20-30 verkeersregelaars nodig tijdens de avond4daagse en wij zijn ervan overtuigd dat deze manier van instructie zal leiden tot meer aanmeldingen van verkeersregelaars.

 

Na aanmelding via onze link op de website https://www.avond4daagsewolvega.nl/inschrijvingen/ krijgt u een bevestiging met daarin het totaal bedrag wat u kan overmaken  of als u heeft aan gegeven dit contant te voldoen op de daarvoor aan gegeven datum te voldoen op locatie. Gelieve het inschrijfgeld bij groep aanmelding over te maken op bankrekeningnummer NL04RABO 037.19.27.374 ten name van FC Wolvega, onder vermelding van uw school. De betaling dient minimaal één week voor aanvang avond4daagse voldaan zijn. Voor scholen/groepen is er een extra inschrijfmoment op woensdag 15 mei tussen 14:00 uur en 17:00 uur in de kantine van sportpark ‘De Molenwiek’.

 

Tijdens de Avondvierdaagse vertrekt iedereen elke avond vanaf het sportpark ‘De Molenwiek’ van FC Wolvega. 

De groepen lopen gedurende alle vier dagen in een vaste volgorde. 

Om de verkeersveiligheid te waarborgen, geeft de Avondvierdaagse commissie het dringende advies om tijdens de wandelingen geen traktaties uit te delen en geen pauzes te houden. We verzoeken u als school zich hieraan te houden. Het is raadzaam om uw leerlingen van een rugzakje te voorzien, zodat er ononderbroken doorgelopen kan worden.

Ouders dienen zelf hun kinderen eventueel van water of fruit te voorzien tijdens de Avondvierdaagse. 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,25 per persoon voor groepen van minimaal 10 personen, en € 5,50 voor overige deelnemers. Voor één avond bedraagt het inschrijfgeld € 5,00 per persoon.

De medailles kunnen op donderdagavond 8 juni na afloop worden opgehaald in de kantine van FC Wolvega.

De routes zijn te vinden op onze website voor de 5 km: https://www.avond4daagsewolvega.nl/route-5-km/ en voor de 10 km : https://www.avond4daagsewolvega.nl/route-10-km/

 

Heeft u interesse om ons te helpen met organiseren? Laat het ons dan weten, want wij waarderen iedere vorm van hulp!

 

Voor verdere vragen of informatie kunt u contact met ons opnemen via avond4daagsewolvega@gmail.com of via link op onze website https://www.avond4daagsewolvega.nl/contactpersonen/.

 

Wij hopen op een succesvolle en veilige Avondvierdaagse!

 

Met vriendelijke groet,

De Avondvierdaagse commissie