Info scholen

Geachte directie/teamleden/ouderraad,

De 68ste avondvierdaagse in Wolvega zal dit jaar voor 16de keer door FC Wolvega worden georganiseerd van dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni 2022
Wat heel belangrijk is dat we ook dit jaar voldoende verkeersregelaars tot onze beschikking hebben.
Wij vragen daarom minimaal drie personen per school af te vaardigen als verkeersregelaar.
Wij waarborgen de veiligheid van alle wandelaars. Mochten wij niet genoeg verkeersregelaars kunnen inzetten dan zijn wij genoodzaakt de avondvierdaagse af te lassen. Om het makkelijker te maken om mensen te regelen is het ook mogelijk om 1 of 2 avonden te helpen.
Wilt u daarom op tijd een bericht aan de ouders doorgeven zodat we ook dit jaar voldoende verkeerregelaars hebben.
Graag verkeersregelaars opgeven via avond4daagsewolvega@hotmail.com
• De verkeersregelaars gaan een E-learning programma volgen via de computer. De instructie wordt dus niet meer door de politie gegeven. Door een mail te sturen naar avond4daagsewolvega@hotmail.com kun je je opgeven voor verkeersregelaar en ontvang je een inlogcode.

• We hebben minimaal 20-30 verkeersregelaars nodig per avond en we gaan er van uit dat door deze manier van instructie zich meer verkeersregelaars zullen aanmelden.

Gelieve de inschrijfgelden overmaken op bankrekeningnummer NL04RABO 037.19.27.374 van FC Wolvega onder vermelding van uw school, betaling minimaal één week voor aanvang. Voor scholen/groepen is er een extra inschrijving op woensdag 1 juni mei van 14.00 uur tot 17.00 uur in de kantine van sportpark ‘De Molenwiek’.
• Op de laatste avond vertrekt iedereen vanaf het sportpark ‘De Molenwiek’ van FC Wolvega. Op het grasveld van het Linde College zullen de groepen samengevoegd worden en zal de muziek er tussen geplaatst worden. Alwaar we vertrekken via het centrum naar het eindpunt sportpark ‘De Molenwiek’.

• De groepen lopen in een vaste volgorde voor alle vier dagen.
• Op de laatste avond wordt er op het terrein van FC Wolvega één extra ronde gelopen en daarna wordt iedere school naast elkaar opgesteld. Pas als de laatste groep binnen is worden de ouders toegelaten op het midden terrein. Wilt u dit duidelijk aangeven aan de ouders. Afgelopen jaar hebben wij geconstateerd dat er veel personen tussen de binnenkomende scholen liepen waardoor de binnenkomst van sommige scholen niet vlekkeloos verliep.

De avondvierdaagse commissie geeft het volgende dwingende advies in verband met de verkeersveiligheid:
tijdens de wandelingen worden er geen traktaties meer uitgedeeld door de scholen en worden er geen pauzes gehouden. Wij verzoeken de scholen zich hier aan te houden.
( voorzie de kinderen van een rugzakje dan kan er gewoon doorgelopen worden).

• De ouders dienen de kinderen zelf te voorzien van eventueel water of fruit.
Wij staan als organisatie niet standaard met water klaar langs de route. Bij extreme warmte zal de organisatie zorg dragen voor water.
Bij regenachtig weer draag dan een lange broek en laat de kinderen niet op nieuwe maar wel op stevige schoenen lopen.

• Het inschrijfgeld voor 4 avonden is € 5,00 (per persoon voor groepen van minimaal 10 personen) en voor de overige deelnemers is de prijs € 5,25.
Het inschrijfgeld voor 1 avond is € 4,75 (per persoon voor groepen van minimaal 10 personen)en voor de overige deelnemers is de prijs € 5,00.

• De medailles kunnen op donderdagavond 9 juni na afloop worden opgehaald in de kantine van FC Wolvega.
• De opgave formulieren kunt u te zijner tijd downloaden van onze site.
• Er zal een uitgebreid programmaboekje komen. Hierin staan o.a. alle routes. Tevens proberen wij de routes te plaatsen in de Stellingwerf en ze komen op de site te staan.
• Het email adres is: avond4daagsewolvega@hotmail.com

• Draagt u de wandelsport een warm hart toe en wilt u ons helpen met organiseren laat dit ons dan weten.

• Let op: Afgelopen jaar waren er heel veel uitvallers. Oorzaak van deze uitvallers ‘slechte sokken’’. Wilt u in uw informatie naar de ouders toe aangeven dat er van ze verwacht wordt dat de kinderen die meewandelen goede sokken dragen. Geen halve sokjes met dikke naden. Maar normale sportsokken en het liefst naadloos. Mocht een kind al een blessure hebben aan de voeten dan graag vooraf even laten controleren door de EHBO(zijn aanwezig op het terrein van FC Wolvega vanaf 17.30 uur.