Inschrijven

Voor individuele c.q. groepsinschrijvingen of informatie over de avondvierdaagse kunt u op:

Woensdagmiddag 15 mei a.s. van 14.00 tot 17.00 uur

terecht in de kantine van FC Wolvega aan de Kruistraat te Wolvega .

Groepen kunnen worden ingeschreven als zij bestaan uit ten minste 10 personen plus minimaal 1 leider(ster).
Van de groepsleden dienen de volledige naam en voorletter(s), adres, postcode en woonplaats, geboortedatum worden vermeld, alsmede voor het hoeveelste jaar men dit jaar aan de KNBLO Avondvierdaagse deelneemt. Zorg dus dat u die gegevens bij de inschrijving voorhanden heeft!

Inschrijven kan tot 15 mei voor groepen.

Inschrijfformulier voor groepen download hier.

inschrijfformulier individuele loper vind u  hier.

Iedere deelnemer(ster) is, indien hij/zij op de deelnemerslijst voorkomt, bij collectieve verzekering verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor de schade toegebracht aan derden. Door deel te nemen onderwerpt men zich aan de bepalingen en voorschriften van de KNBLO en aanwijzingen van algemeen leider, officials en politieautoriteiten. Het is verboden tijdens de wandeltochten mede-wandelaars/sters overlast aan te doen door draagbare radio’s en/of bandrecorders, tenzij deze zijn voorzien van een hoofdtelefoon. Het organisatiecomité behoudt zich het recht voor, inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.